Percelen.org


Recht op goede naam van (groot)vader

in Grond

Recht op goede naam van (groot)vader. Het recht op historische waarheid primeert op het recht op de goede familienaam. Wanneer een familielid een bepaalde daad heeft gesteld die de loop van de geschiedenis heeft bepaald of die door uitingen dan wel feiten een maatschappelijk relevant belang heeft gehad, dan wel een maatschappelijk debat heeft teweeg gebracht, kunnen deze familieleden zich niet beroepen op het recht op privacy of het recht op goede naam wanneer deze naam gebruikt wordt in de pers of in andere geschriften. Een en ander werd nogmaals bevestigd door het Europees Hof van de rechten van de mens in haar arrest van 09.12.2014 Dzhugashvilli/Rusland, nr. 41123/10. De kleinzoon van Stalin stelde een procedure in tegen de aanpassing van de goede naam van Jozef Stalin, zijn grootvader, en de gevolgen van de journalistieke bijdragen voor de familie Stalin in het geheel. De misdaden die Stalin gepleegd heeft zijn genoegzaam gekend waaronder de liquidatie van politieke medestanders en tegenstanders, zijn terreurbewind over de Russen met deportaties, goelahkampen, uitmoorden en verhongeren van hele regio’s en bevolkingsgroepen, de moord op de Poolse krijgsgevangenen en Poolse elite in Katyn in april 1940… Nadat deze kleinzoon tevergeefs in Rusland tot voor de hoogste rechtscolleges zijn gelijk betrachtte, werd zijn ongelijk nogmaals bekrachtigd door het Europees Hof van de rechten van de mens. Ook de waarheid heeft haar rechten en deze waarheid primeert op het recht op “privacy” van een familienaam. Precies daarom voorziet de Belgische wet (net als zovele andere buitenlandse wetten) in de mogelijkheid om een naam te veranderen wanneer deze gelijkluidend dan wel overeenstemmend zou zijn met een hatelijk of bespottelijk figuur.

meer lezen

Share |

Akkoord tussen partijen tijdens een procedure dient nog steeds door de rechter getoetst

in Gronden

Wanneer burgers of rechtspersonen een procedure voeren gebeurt het meer dan eens dat tijdens de loop van het geding partijen tot een akkoord komen. Dit akkoord kan ertoe leiden dat de partijen afstand doen van het geding. Maar in heel wat gevallen volstaat de afstand van het geding niet om het geschil juridisch af te sluiten. De partijen hebben immers behoefte aan rechtszekerheid waarbij het akkoord over het hangende geschil volledig en in een geschrift wordt beslecht. In dit geval wordt een akkoordvonnis aan de rechter gevraagd waarbij dit akkoord tot stand komt via een akkoordconclusie ondertekend door alle partijen, dan wel door afzonderlijke conclusies waarin elke partij haar akkoord betuigt en waarbij dus alle partijen een uitspraak in dezelfde zin vragen. De rechter is evenwel niet gehouden, lees niet verplicht, om dit akkoord zomaar in te willigen. De rechter dient na te zien of het akkoord verzoenbaar is met de Openbare Orde en dus met de dwingende wetten. Waar nodig zal de rechter dus ten gronde dienen te oordelen alvorens het akkoord te bekrachtigen. De rechter kan aldus het akkoord weigeren. Een akkoordvonnis is een vonnis verleend door de rechtbank op verzoek van de partijen waarbij een akkoord over een hangend geschil wordt geakteerd en waarbij dit vonnis niet meer vatbaar is voor beroep. De rechter dient 4 zaken na te zien: 1

meer lezen

Share |

Netanyahu maakt Iraanse deal met grond gelijk

in Grond

19:02 Tijdens een controversiële speech voor het Amerikaanse Congres haalde de Israëlische premier een mogelijk akkoord met Iran helemaal onderuit. Maar als alternatief biedt hij enkel vage eisen waarmee Te...

meer lezen

Share |

Biogrondfonds De Landgenoten valt in de prijzen

in Grond

Het Vlaamse biogrondfonds De Landgenoten werd recent door de Stichting Leuven.Inc – een initiatief van het gelijknamige innovatienetwerk – bekroond als rolmodel voor sociaal ondernemerschap. Het biogrondfonds krijgt de prijs, een cheque ter waarde van 12.500 euro, omdat het op een innovatieve en ondernemende manier een lokale oplossing verschaft voor een globale uitdaging. Zekerheid over de toegang tot grond cre

meer lezen

Share |

Wortels van biofruitbomen nemen meer voedingsstoffen op

in Grond

Op de wortels van fruitbomen in biologisch beheerde boomgaarden zitten meer schimmels om voedingsstoffen uit de grond te halen. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven. De schimmels zorgen voor de opname van fosfor en stikstof uit de bodem in ruil voor suikers afkomstig van de fruitboom, en beschermen de boom tegen ziektekiemen in de bodem.

meer lezen

Share |

Vlaamse regering mikt op 2017 voor Oosterweel

in Grond

11:08 De Vlaamse regering wil tegen 2017 de spade in de grond voor de bouw van de Antwerpse Ooste... Bron: De Tijd

meer lezen

Share |

Vlaanderen neemt Oosterweel op in begroting

in Grond

12:00 De Vlaamse regering wil tegen 2017 de spade in de grond voor de bouw van de Antwerpse Oosterweelverbinding. Vlaanderen beslist het hele dossier in de begroting op te nemen, waarmee de financiële horde...

meer lezen

Share |

Zoveel kost vastgoed in Vlaanderen

in Gronden

Benieuwd naar de vastgoedprijzen in uw gemeente? Op het kaartje hieronder vindt u alle gemiddelden terug voor gronden, huizen, villa's en

meer lezen

Share |