Percelen.org


Vordering tot aanvulling van de rechterlijke uitspraak.heeft geen schorsende uitwerking

in Grond

Het verzoek tot aanvulling schorst niet de uitvoerbaarheid van een rechterlijke uitspraak. Het verzoek tot aanvulling schorst niet de de tenuitvoerlegging van de aan de oorspronkelijke uitspraak verbonden dwangsom, Het verzoek tot aanvulling schorst niet de verjaring van de aan de oorspronkelijke uitspraak verbonden dwangsom, UItzondering mbt de afwezigheid van de schorsende werking van de uitvoerbaarheid bij instelling van een procedure tot aanvulling wordt gemaakt wanneer de uitspraak de tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling de facto onmogelijk is door het "gebrek" in de uitspraak voorserp van de uitlegging. Het verzoek tot aanvulling schorst niet de termijnen voor het aanwenden van een rechtsmiddel tegen de oorspronkelijke uitspraak. De betekening van de uitspraak doet de termijn lopen, zelfs wanneer die uitspraak daarna het voorwerp is van een rechtspleging tot aanvulling. De kennisgeving van de uitspraak doet de termijn wel lopen, zelfs wanneer die uitspraak daarna het voorwerp is van een rechtspleging tot aanvulling. De aanvulling laat toe de rechter uitspraak te laten doen over zaken waarover hij in een reeds gewezen vonnis nog geen uitspraak heeft gedaan en die nochtans voor hem werden aanhangig gemaakt. Het lijkt verleidilijk om een niet beantwoord middel van verweer bij een door de rechter toegekende eis of een motivering bij een niet toegekende vordering, het voorwerp van een vordering tot aanvulling te maken om aldus een alternatief nieuw rechtsmiddel aan te wenden. Maar men kan zich deze moeite besparen.

meer lezen

Share |

Aanvulling van de rechterlijke uitspraak mag geen afbreuk doen aan het gezag van gewijsde van de uitspraak

in Grond

De aanvulling sluit geen geschilpunten uit waarover de rechter zou vergeten hebben uitspraak te doen. Het lijkt verleidilijk om een niet beantwoord middel van verweer bij een door de rechter toegekende eis of een motivering bij een niet toegekende vordering het voorwerp van een vordering tot aanvulling te maken om aldus een alternatief nieuw rechtsmiddel aan te wenden. Maar men kan zich deze moeite besparen.

meer lezen

Share |

Binnenkijken in een aparte gezinswoning

in Perceel

Op een perceel van de familie bouwden Sarah en Maarten hun droomhuis. Het strakke blok moet voora... Bron: Nieuwsblad.be

meer lezen

Share |

Onweerschade niet te na gesproken lijkt de oogst goed

in

Bij de oogstverwachtingen voor dit seizoen springt de suikerbietenoogst er in gunstige zin uit: de suikerbietencampagne van 2014 kan de op twee na beste campagne ooit worden. Behalve voor de bieten liggen de verwachte opbrengsten van ma

meer lezen

Share |