Percelen.org


Arbeiders Ford Genk nemen afscheid

in Gronden

Autoconstructeur Ford heeft vanochtend officieel de gronden van de vestiging in Genk voor één symbolische euro overgedragen aan de Vlaamse

meer lezen

Share |

ABVV steunt vernielzuchtige vakbondsvrouw Raymonde

in Grond

De nationale staking van 15 december blijft nazinderen en daar zit Raymonde Le Lepvrier voor iets tussen. De secretaris-generaal van de socialistische bediendenvakbond SETca dwong een vrouw in Namen haar winkel te sluiten en gooide als 'straf' alle kleren op de grond. Na de vraag van Comeos om de vrouw te ontslaan, heeft de afdeling Namen van de socialistische vakbond ABVV voor het eerst gereageerd. Zij steunen Le Lepvrier "volledig".

meer lezen

Share |

Loopwedstrijd stuurt 10.000 lopers door ongebruikte metrotunnel

in Grond

De derde editie van de CittA Antwerp Urban Trail op zondag 15 maart krijgt een opvallende primeur: er komt een passage door de premetrotunnel. 10.000 lopers krijgen zo de kans om 25 meter onder de grond een halve kilometer af te leggen.

meer lezen

Share |

Natuurcompensatie zou landbouw rond Leie wegvagen

in Gronden

Er zal in het natuurproject Rivierherstel Leie 300 en geen 500 hectare aan nieuw natuurgebied bijkomen. Dat leidt Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Groen) af uit een antwoord van minister Joke Schauvliege. De natuurgebieden werden beloofd in het kader van het Seine-Scheldeproject, dat de Leie moet klaarstomen voor grotere schepen, maar ze zetten de toekomst van heel wat landbouwbedrijven op de helling. Driekwart van de gronden in de projectgebieden zijn in landbouwgebruik. In de regio zijn 125 landbouwbedrijven actief. Voor de zestien bedrijven die het zwaarst getroffen worden, staat er 194 hectare op het spel. Na het horen van de impact op landbouw concludeert Caron dat het engagement uit 2010 lichtzinnig was, maar de ontbrekende natuur wat hem betreft elders in de regio gecompenseerd moet worden.

meer lezen

Share |

Massa bezwaren voor en tegen afbakening poldergrasland

in Perceel

Meerdere natuurorganisaties lobbyen voor een betere wettelijke bescherming van de poldergraslanden in de kuststreek. In dat kader delen ze mee dat ruim 1.600 burgers een bezwaarschrift indienden opdat de wetenschappelijke kaart zo veel mogelijk graslanden als historisch permanent grasland zou bestempelen. “In feite spreken we hier over een voorlopige kaart waartegen gebruikers en eigenaars bezwaar konden indienen, bijvoorbeeld omdat hun perceel intensief uitgebaat wordt als tijdelijk of blijvend grasland”, klinkt het bij Boerenbond. Het Algemeen Boerensyndicaat trekt fors van leer tegen “een zoveelste fundamentele schending van het eigendomsrecht en beperking van de vrijheid van teeltkeuze”. Het boerensyndicaat wijst de ‘groenen’ erop dat zij “bezoekers zijn in een eeuwenoud polderlandschap dat sinds mensenheugenis in stand gehouden wordt door landbouwers”.

meer lezen

Share |

Natuurpunt toont Pallitse Beekvallei

in Gronden

Natuurpunt Affligem-Liedekerke heeft sinds enige tijd gronden in de Pallitse Beekvallei in behee... Bron: Nieuwsblad.be

meer lezen

Share |

Volgende week kaart met erosiegevoelige percelen online

in

Dit jaar werden maar liefst 294 bezwaren ingediend bij de Vlaamse overheid in verband met de categorisering van landbouwpercelen als erosiegevoelig. Het betreft zo’n 950 percelen, die allemaal ter plaatse moeten worden gecontroleerd. Doordat dit een

meer lezen

Share |

Herlees: Afscheid van koningin Fabiola: huilende Filip, lachende Paola

in Grond

Een volle Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal neemt afscheid van koningin Fabiola, haar kist in alle nederigheid op de grond. Koning Filip huilt, Paola werd betrapt op gelach.

meer lezen

Share |

Gebruiksruil gronden voor het eerst toegepast voor A11

in

Voor landbouwers uit Knokke-Heist en Damme die grond verliezen of gesplitst zien door de aanleg van de autosnelweg A11 is een voorlopige oplossing gezocht via gebruiksruil. Het is de eerste keer dat dit instrument in Vlaanderen wordt toegepast. “In afwachting van de ruilverkaveling nemen de landbouwers omstreeks deze tijd hun nieuwe, ingeruilde percelen reeds in gebruik. Pacht blijven ze betalen aan de eigenaar van hun oude perceel, wat een ongewone situatie met zich meebrengt. Door de ondertekening van de akte van de gebruiksruil werd dat wettelijk geregeld”, verklaart Karolien Bracke, communicatieverantwoordelijke van de Vlaamse Landmaatschappij, regio West. Het ruilverkavelingsproject dat volgend jaar wordt opgestart zal de eigendomssituatie aanpassen aan de nieuwe gebruikssituatie. Als principe wordt gehanteerd dat de eigendom de pacht zo veel mogelijk volgt.

meer lezen

Share |